هتل و اقامتگاه

اقامتگاه ها:

هتل آنا

Hotel Rating
3/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644424120

هتل بزرگ گراند آزادی

Hotel Rating
4/5
 • شهر: تهران
 • تلفن: (+98) 2188559502
 • فکس: (+98) 2188713857
 • وب سایت: tehrangrandhotel.com

هتل بزرگ داریوش

Hotel Rating
5/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644446342
 • فکس: (+98) 7644446342
 • وب سایت: kisheramhotel.com/en/

هتل ارم کیش

Hotel Rating
4/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644446342
 • فکس: (+98) 7644446342
 • وب سایت: kisheramhotel.com/en/

هتل اسکان

Hotel Rating
4/5
 • شهر: تهران
 • تلفن: (+98) 2142760, 2188872350
 • فکس: (+98) 2188772455
 • وب سایت: eskanhotel.com

هتل اسپینانس

Hotel Rating
5/5
 • شهر: تهران
 • تلفن: (+98) 2183844021

هتل بزرگ بین المللی فردوسی

Hotel Rating
4/5
 • شهر: تهران
 • تلفن: (+98) 2161016 - 2166727026
 • وب سایت: ferdowsihotel.com/en

هتل فلامینگو کیش

Hotel Rating
4/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644420858
 • فکس: (+98) 7644424134
 • وب سایت: flamingohotel.ir/en

هتل ایران کیش

Hotel Rating
5/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644467640 - 8
 • وب سایت: hotelirankish.org/en/

هتل پارسیان کیش

Hotel Rating
3/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644424991

هتل شایان کیش

Hotel Rating
5/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644422771
 • وب سایت: pars-hotels.com/en/shayan-kish-pars-hotel

هتل سورینت صدف کیش

Hotel Rating
4/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644420590-7
 • فکس: (+98) 7644420595
 • وب سایت: sorinethotels.com/index.php?lang=en

هتل آبی ترنج کیش

Hotel Rating
5/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644474114-8
 • وب سایت: toranj-hotel.com/en/

هتل مارینا پارک

Hotel Rating
5/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644465000- 2
 • فکس: (+98) 7644465010
 • وب سایت: en.marinaparkhotel.ir/

هتل پارمیس

Hotel Rating
5/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644468633

هتل پارسیان آزادی

Hotel Rating
5/5
 • شهر: تهران
 • تلفن: (+98) 2129112

هتل شایگان

Hotel Rating
5/5
 • شهر: جزیره کیش
 • تلفن: (+98) 7644467420
 • فکس: (+98) 7644467420
 • وب سایت: shayganhotel.com/en