بررسی ایران

بررسی ایران:

ایران سرزمین چهار فصل ، تاریخ و فرهنگ ، سوغات و اصالت است. این یک شعار گردشگری نیست ، این واقعیت استنباط شده از تجربه بازدید کننده هایی است که تحت تأثیر زیبایی های ایران و جاذبه های شگفت انگیز قرار گرفته اند. باستان و غنای فرهنگ و تمدن آن ، تنوع جاذبه های طبیعی و جغرافیایی ، آب و هوای چهار فصل ، اماکن فرهنگی متنوع علاوه بر قبیله های مختلف با سنت ها و آداب و رسوم متفاوت و جذاب ، ایران را به عنوان گنجینه ای از میراث محسوس و نامشهود تبدیل کرده است.

هر مفهوم از پیش تصور شده ای از ایران را ممکن است پرتاب کنید. روشی که رسانه ها در سراسر جهان غربی تصویر ایران را ترسیم می کنند ، ایران واقعی نیست. ایران یکی از امن ترین کشورها در جهان است که جرم بزرگ یا تروریسم در آن دخیل است.